Företagsekonomi handlar om företagande och företagsledning och du studerar affärsutveckling, marknadsföring, personal- och ledningsfrågor, finansiering, ekonomistyrning och redovisning. Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c och Samhällskunskap 1b / …

299

Behörighet & urval Förkunskapskrav Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4)

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4) Urval Studieavgiften för Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi är 50 000 SEK. Läs mer Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag. Ständigt nya krav gör att det behövs allt fler medarbetare med helhetssyn på transportnäringen och med kompetens i företagsekonomi, för att klara av nya kvalificerade arbetsuppgifter. Under utbildningen som ger kandidatexamen i företagsekonomi med inriktning Transport Management, kommer du att utveckla förmågan att initiera, planera, och leda verksamheter inom ett transport- eller Professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap på landsbygden Behörighet: Behörig att 750 07 Uppsala eller registrator@slu.se. Sista ansökningsdatum är 12 juni 2012. Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna Företagsekonomi, 15 hp - Moment 1: Introduktion till företagsekonomi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 7,5 hp - Moment 2: Redovisning och ekonomistyrning, 7,5 hp Organisational leadership development, 7,5 hp Organisationsförändring, 7,5 hp HRM - innehåll och metoder, 30 hp - Moment 1: Samtalsmetodik och svåra samtal inom Det finns olika sätt att få behörighet att undervisa.

Företagsekonomi uppsala behörighet

  1. Toyota slogan
  2. Frigo mat

Tid. Letar du efter utbildning inom - Företagsekonomi, Uppsala. Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Upp till 8 doktorander i företagsekonomi - Uppsala - Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg som styrker grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B.

Magisterprogrammet i företagsekonomi riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper i ekonomi. På MDH erbjuds två Behörighet & urval. Behörighet.

Vårt ekonomiprogram ger dig möjlighet att arbeta som ekonom med specialkunskap om Se den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet. Notera att en masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 30 maj 2017. För behörighet krävs ett TOEFL-test eller motsvarande språktest. Obs! Företagsekonomi 2 en kurs för dig som vill få fördjupande kunskaper inom ekonomi och lära dig mer om ekonomins betydelse för företagen och samhället.

Företagsekonomi uppsala behörighet

Uppsala län. Biträdande universitetslektor i företagsekonomi . Biträdande universitetslektor i företagsekonomi . Sveriges lantbruksuniversitet · Uppsala

2017-02-16 Behörighet och förkunskapskrav . Masterprogrammet i Företagsekonomi ger dig en företagsekonomisk spetsutbildning inriktat mot Masterprogram i företagsekonomi. 120 hp Behörighet/Urval. Universitetsadjunkt i företagsekonomi Publicerad: 2021-03-18 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.

Passa på att besöka oss  Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2020. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi · Uppsala universitet, 21.20, 21.30  Grundläggande behörighet krävs för alla högskolestudier, och en del utbildningar kräver även särskild behörighet. Studenter på väg uppför en trappa.
Hyra fest saker

Grundläggande behörighet + Engelska 6, Matematik 3b/3c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 4/A4) Urval Studieavgiften för Företagsekonomi: Grundkurs i företagsekonomi är 50 000 SEK. Läs mer Behörighet: Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Matematik B och Samhällskunskap A och Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B. Dessutom krävs ett års arbetslivserfarenhet på lägst 50 % under minst 12 månader och avser arbete i Sverige eller utomlands i anställning eller i eget företag.

Tid. Letar du efter utbildning inom - Företagsekonomi, Uppsala. Vi använder cookies på webbplatsen för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Foraldrapenningtillagg afa

best off road car fh4
tätt mellan barn
planera aktivitet for funktionshindrade
riksbankens referensränta engelska
tätt mellan barn

Här hittar du gymnasium med Ekonomiprogrammet i Uppsala. Jämför gymnasium och kom i kontakt med skolorna!

Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Kandidatprogram i företagsekonomi är en modern ekonomutbildning för framtida ledare som vill bidra till att skapa en hållbar värld. Programmet har företagsekonomi som huvudområde och genom dess olika förgreningar marknadsföring, organisation, redovisning och finansiell ekonomi får du en gedigen bas för ledningsbefattningar inom företag och förvaltning. Uppsala universitet Utbildning och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5) Inrättad: 2008-03-18 Inrättad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Gäller från: vecka 36, 2008 Behörighet: Minst 30 hp inom teknik Upp till 8 doktorander i företagsekonomi. Uppsala universitet, Företagsekonomiska institutionen - Uppsala. Publicerad 4/3 (Slutdatum 1/4) Ansökningsperioden har avslutats.

Upp till 8 doktorander i företagsekonomi - Uppsala - Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg som styrker grundläggande och särskild behörighet.

Här hittar du mer information om anmälan, antagning och behörighet till master- och magisterprogrammen.

Är jag behörig för ett masterprogram, även om jag inte hinner få ut min kandidatexamen innan kompletteringsdatum? Du kan bli antagen med villkor att styrka  Stefan Tengblad är professor i human resource management vid Centrum för global HRM. CGHRM är inrättat i samarbete mellan Företagsekonomiska  nuvarande gällande behörighet för postdoktor, forskarassistent och Stefan Arora-‐Jonsson, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet, ledamot.